mastercard

Mastercard och Visa vidtar åtgärder för att försvara sitt betalningsduopol

Med Big Tech och regeringar som lanserar betalningslösningar som inte är kort, gör Visa och Mastercard investeringar för att försvara sina betalningsbanor.