zoom

Varför Zoom var tvungen att göra ett stort plattformsspel

Zooma gif

Zoom gör en satsning på ~15 miljarder dollar på callcenterverksamheten

Zoom spenderar 14,7 miljarder dollar för att köpa Five9, som gör AI-driven mjukvara för kontaktcenter.